سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس عباس زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز- دانشجوی دوره دکترای
محسن گودرزی – مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز- فارغ التحصیل مهند
مهدی شیخ انصاری – دانشجوی دوره کارشناسی – مهندسی استخراج معدن – دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده:

تسونامی (Tsunami) در زبان ژاپنی به معنای « موج دریا» و این پدیده غالباً در دریاهای آزاد شکل م یگیرد و در واقع موج اقیانوس است که در اثر حرکت صفحات زمین در کف دریا ایجاد م یشود. هنگامی که تسونامی به ساحل که عمق خیلی کمتری دارد می رسد، سرعتش کمتر می شود اما مقدار آب و انرژی تولید شده تغییر نم یکند. پس بنابراین برای آنکه انرژی بتواند انتقال پیدا کند به دلیل کم شدن سرعت موج، ارتفاع موج افزایش می یابد که این پدیده باعث تخریب شدید می گردد.