مقاله تشابه تجربه هاي عرفاني و توجيه عقلاني وحدت وجود از نظر ملاصدرا و استيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در معرفت فلسفي از صفحه ۸۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تشابه تجربه هاي عرفاني و توجيه عقلاني وحدت وجود از نظر ملاصدرا و استيس
این مقاله دارای ۴۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه عرفاني
مقاله وحدت وجود
مقاله عرفان اسلامي
مقاله تائوئيسم
مقاله عرفان هندي
مقاله عرفان مسيحي
مقاله تجلي
مقاله شناخت حق
مقاله وحدت كشف
مقاله وحدت حقيقت
مقاله وجود رابط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سربخشي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فنايي اشکوري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وحدت وجود را مي توان مهم ترين گزاره اكثر مكاتب عرفاني دانست. البته مكاتب گوناگون عرفاني، در نوع جهان بيني و دستورالعمل هاي مربوط به سير و سلوك، تفاوت هايي با يكديگر دارند، اما ظاهرا در اين آموزه، اغلب با هم اختلاف اساسي ندارند. اما، توجيه منطقي و عقلاني اين امر با مشكلات بزرگي روبه روست و كمتر مكتب فكري اي توانسته است از عهده تبيين آن برآيد، بلكه گاهي برخي با صراحت گفته اند: اساسا اين امر توجيه عقلاني ندارد و امري غيرعقلاني است. در اين مقاله، نخست به بررسي مكاتب مختلف عرفاني پرداخته، و تشابه آنها را در موضوع «وحدت وجود» و چند آموزه مهم و مرتبط با آن بررسي كرده ايم و سپس، كوشش ملاصدرا و استيس را در توجيه وحدت وجود به بحث گذاشته ايم.