مقاله تشبيهات و تمثيلات قرآن و فرهنگ زمانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سفينه از صفحه ۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تشبيهات و تمثيلات قرآن و فرهنگ زمانه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله جاودانگي
مقاله قرآن
مقاله تشبيه ها
مقاله قرآن
مقاله تمثيل ها
مقاله فرهنگ عصر نزول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي زاده فتحيه
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري نجميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرآن در موارد فراوان، به زبان حجاز در عصر رسالت سخن ميگويد و از تشبيهات و تمثيلات آن زمان بهره مي گيرد، در عين حال، كتابي جاودانه و براي تمام زمان ها و مكان هاست. اين دو مطلب چگونه با هم قابل جمع است؟ برخي از صاحب نظران، به دليل نكته اول، قرآن را بازتاب فرهنگ زمانه ميدانند و نسبت به جاودانگي آن ترديد ميكنند. نويسنده در اين گفتار، دو ديدگاه كلي در اين زمينه بيان مي دارد و آن ها را نقد و بررسي مي كند.
همچنين نمونه هايي از بازتاب فرهنگ زمانه را در اين تشبيه و تمثيل ها مي آورد و هدف قرآن را از اين گونه تشبيه ها توضيح مي دهد و نشان مي دهد كه طرح آنها با جاودانگي قرآن منافات ندارد.