مقاله تشبيه تمثيل در قرآن از نگاه زمخشري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: تشبيه تمثيل در قرآن از نگاه زمخشري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشبيه و تمثيل
مقاله زمخشري
مقاله كشاف
مقاله علم بلاغت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 تشبيه يعني مانند كردن و در لغت برابر و مترادف «تمثيل» است. در تعريف تشبيه مي توان گفت تصويري است كه از مانند كردن اشياي مختلف با يكديگر به كمك نيروي خيال پديد مي آيد. از اقسام تشبيه به اعتبار وجه شبه، «تشبيه تمثيل» است. تشبيه تمثيل و مركب گاهي همسو انگاشته شده است. تشبيه ممكن است به جهتي تمثيل ناميده شود و در جاي ديگر آن را مركب خوانند، ازجمله آيه ۱۷ ازسوره بقره كه ازنگاه زمخشري اين گونه توصيف شده است.
از نكته هاي لطيف در تشبيه، « تشبيه بر اسلوب استعاره» است كه آيه ۱۹ از سوره بقره، مثال آن است: «أو كصيب من السما فيه ظلمات و رعد و برق يجعلون اصابعهم في آذانهم». بدين صورت كه «مشبه» در اين تشبيه تمثيل، ذكر نشده است. نظير اين سبك در ساختار لفظي تشبيه آيه ۱۸ سوره بقره است: «صم بكم عمي» كه مشبه در كلام نيست اما به منزله مذكور است.