مقاله تشبيه و تنزيه از ديدگاه سنايي و ابن عربي (عنوان عربي: التشبيه والتنزيه عن منظار سنايي وابن عربي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تشبيه و تنزيه از ديدگاه سنايي و ابن عربي (عنوان عربي: التشبيه والتنزيه عن منظار سنايي وابن عربي)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشبيه
مقاله تنزيه
مقاله ابنعربي
مقاله سنايي
مقاله وحدت وجود (كليد واژه عربي: التشبيه
مقاله التنزيه
مقاله ابن عربي
مقاله سنايي
مقاله وحدة الوجود)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردستاني رستمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده فارسي:
غالبا انديشمندان ديدگاه هايي درباره انسان، خدا و جهان داشته اند. ممکن است نقاط و نکات مشترکي در اين تفکرات بيابيم که برخي از متفکران تحت تاثير يکديگر و برخي برحسب توارد، داراي اين اشتراکات بوده اند. بحث ما در مقايسه و مطابقه تشبيه و تنزيه صفات الهي  از موضوعات کلامي  ميان دو انديشمند است: که يکي شاعرِ عارف كه در غزنه  قلمرو ايران  مي زيسته و ديگري عارفي شاعر که در اندلس پرورش يافته است. سخن از سنايي شاعر قرن پنجم و ابن عربي متفکر سده هفتم  است. با آنکه اين دو انديشمند در دو حوزه و زمان متفاوت مي زيسته اند، درباره مقولات تشبيه و تنزيه صفات الهي، نظرهاي يکساني ارایه کرده اند. تحقيق حاضر در پي اثبات اين همساني است.