مقاله تشخيص آنتي ژن هاي ليشمانيا اينفنتوم در ادرار با استفاده از روش KAtex و مقايسه آن با روش هاي سرولوژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در افق دانش از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تشخيص آنتي ژن هاي ليشمانيا اينفنتوم در ادرار با استفاده از روش KAtex و مقايسه آن با روش هاي سرولوژي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادرار
مقاله ايران
مقاله تشخيص
مقاله ليشمانيوز احشايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم وطن شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومي عبدالصمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي جاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ليشمانيوز احشايي حداقل در سه استان اردبيل، فارس و آذربايجان شرقي به صورت اندميک وجود دارد. بيماري در کشور ما از نوع مديترانه اي بوده و بيشتر کودکان را گرفتار مي سازد. بنابراين تشخيص اوليه و درمان به موقع بيماري مي تواند از مرگ و مير بالاي آن (۹۵ درصد) جلوگيري نمايد. به دليل تهاجمي بودن روش بيوپسي از مغز استخوان و طحال و محدوديت ساير روش ها، تلاشهاي زيادي صورت گرفته تا از تست هاي ساده تر در تشخيص ليشمانيا اينفنتوم در کودکان استفاده شود. تست KAtex با شناسايي آنتي ژنها در ادرار از جمله اين موارد است. هدف از اين تحقيق ارزيابي KAtex در تشخيص ليشمانيوز احشايي در مناطق اندميک و مقايسه آن با روش هاي سرولوژيک معمول (IFA, DAT, ELISA IgG&IgM) به منظور امکان جايگزيني با روش هاي مذکور مي باشد.
روش تحقيق: اين مطالعه از نوع اپيدميولوژي توصيفي بوده و در مدت پانزده ماه در روستاهاي توابع شهرستان هاي اهر و کليبر استان آذربايجان شرقي که بيماري در آن ها اندميک مي باشد، انجام شد. کيت KAtex براي تشخيص ليشمانيوز احشايي در ۷۲ فرد اثبات شده و مشکوک به بيماري کالا آزار و براي يافتن افراد مبتلا در بين ۳۱۳ کودک ساکن مناطق اندميک اهر و کليبر (آذربايجان شرقي) در شمال غرب ايران به کار گرفته شد. براي يافتن توافق تست ها و اندکس هاي اعتبار و اعتماد، نتايج تست KAtex با ديگر تست هاي سرولوژيک مقايسه شد. براي آناليز داده ها از روش هاي آماري kappa و McNemar استفاده شد.
يافته ها: از ۳۸۵ نمونه ادرار تعداد ۳۸ نمونه (۹٫۸ درصد) با تست KAtex مثبت بودند. تست سريع KAtex داراي حساسيت ۷۷٫۷ درصد و ويژگي بالا (۹۸٫۲ درصد) در تشخيص ليشمانيوز احشايي در انسان بود. بالاترين توافق KAtex با تست Elisa-IgM (kappa=0.834، p=0.549) و پايين ترين توافق KAtex با تست DAT ( kappa=0.400،p<0.001) بود. هم چنين اين تست هيچ گونه واکنش متقاطع با نمونه هاي ادرار بيماران مبتلا به سل، توکسوپلاسموز و بروسلوز نداشت.
نتيجه گيري: تست KAtex سريع، غير تهاجمي و ساده است. در انجام آن به تخصص ويژه و دستگاه هاي پيچيده نياز نيست و مي تواند براي تشخيص ليشمانيوز احشايي در مناطق اندميک به کار گرفته شود. هم چنين چون اين تست قادر است بيماري حاد، تحت حاد و پس از عفونت را از هم ديگر افتراق دهد، نتايج آن مي تواند براي تشخيص موارد اثبات نشده ليشمانيوز احشايي تکميل کننده DAT باشد.