مقاله تشخيص الگوهاي EEG به منظور تشخيص صرع با استفاده از تبديل موجک و آشوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۵۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تشخيص الگوهاي EEG به منظور تشخيص صرع با استفاده از تبديل موجک و آشوب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشوب
مقاله شبكه هاي عصبي
مقاله صرع
مقاله موجك
مقاله EEG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي اناركي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدچي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسط تبديلات زمان فركانسي به مانند موجك و نظريه آشوب در استخراج ويژگي از زيرباندها، مي توان دقت تشخيص بيماري صرع لب گيجگاهي را در حضور فعاليت پس زمينه سيگنال هاي ناخواسته و نويز بهبود داد. به منظور تجزيه EEG به زيربانـدهاي دلتا، تتـا، آلفا، بتا وگاما از تبديل موجك استفاده مي شود. با استفاده از نظريه آشوب، پارامتر هاي بعد همبستگي و نماي لياپانوف به همراه انحراف معيار از زير باندها استخراج مي شوند و سپس با استفاده از شبكه هاي عصبي و ساير طبقه بندي كننده ها، ميانگين و انحراف معيار دقت روش هاي مختلف جهت افزايش دقت تشخيص صرع در سه حالت مختلف، حالت طبيعي شخص بيمار، مرحله قبل از ورود به مرحله تشنج و در حالت تشنج، در سيگنال هاي غير ايستاي مغزي مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است. نتايج تحقيق بيانگر اين حقيقت است كه سيستم هاي استنتاج فازي در يك فضاي مشخصه از باندهاي مختلف شامل ۸ پارامتر، (دقت ۹۶٫۸% و انحراف معيار (۰٫۷)) و توسط روش متوسط گيري گروهي با تركيبي از ۶ پارامتر (دقت ۹۷٫۵% و انحراف معيار صفر) بر روش هاي ديگر برتري داشته اند و براي دسته بندي حالات مختلف صرع مناسب مي باشند. اين آمار بسيار قابل توجه است، چرا كه دقت بررسي هاي بصري توسط متخصص ترين نورولوژيست ها، متجاوز از ۸۰% نمي باشند.