مقاله تشخيص انواع عيوب چرخ دنده با استفاده از سيگنالهاي آکوستيک اميشن توسط درخت مدلي لجستيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين ساخت و توليد از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تشخيص انواع عيوب چرخ دنده با استفاده از سيگنالهاي آکوستيک اميشن توسط درخت مدلي لجستيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون غيرمخرب
مقاله آکوستيک اميشن
مقاله تبديل ويولت
مقاله عيب يابي چرخ دنده
مقاله درخت مدلي لجستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليفه زاده كاترين
جناب آقای / سرکار خانم: سرياني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله از روش کلاس بندي درخت مدلي لجستيک براي تشخيص هوشمند عيوب چرخ دنده هاي مارپيچي توسط سيگنالهاي آکوستيک اميشن استفاده شده است. به اين منظور تحليل سيگنالهاي آکوستيک اميشن ناشي از عيوب چرخ دنده با استفاده از تبديل بسته ويولت انجام شده است تا بدين طريق ويژگيهاي متمايز کننده اي در محدوده هاي فرکانسي مختلف سيگنال به منظور شناسايي آسيب هاي وارده يافته شود. ويژگيهاي بسياري در هر يک از زيرباندهاي سيگنال تجزيه شده محاسبه و به کمک الگوريتم هاي ارزيابي ويژگي، از ميان انبوهي از ويژگيها، مناسبترين که دقت تشخيص بالاتر را فراهم آورده اند، تعيين شده اند. در طبقه بندي اين سيگنالها از درخت مدلي لجستيک استفاده شده است. دقت تشخيص در شناسايي چرخ دنده هاي سالم و معيوب ۹۹% و براي انواع کلاسهاي معيوب بيش از ۸۰% است.