مقاله تشخيص بيماري لکوز گاوي(BLV) در گاوهاي شيري هلشتاين به کمک تست DNA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۲۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تشخيص بيماري لکوز گاوي(BLV) در گاوهاي شيري هلشتاين به کمک تست DNA
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاو هلشتاين
مقاله لکوز گاوي
مقاله تست DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پري زاده اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري لکوز گاوي که به وسيله ويروس لوسمي گاو، يک انکوويروس تيپ C اگزوژن در خانواده رتروويريده ايجاد مي شود، يکي از بيماريهاي کشنده ويروسي است که مي تواند گونه هاي مختلف جانوري را به صورت طبيعي يا تجربي آلوده مي کند. جهت تشخيص اين بيماري، تعداد ۱۷۵ نمونه خون از گاوهاي هلشتاين جمع آوري گرديد. DNA ژنومي از۱۰۰ ميكروليتر خون با روش ( (BOOM R., ET AL 1989که توسط دکتر شيخايف (۱۹۹۵) تغييراتي در آن داده شده بود، استخراج شد. جهت تعيين کيفيت و کميت DNA استخراجي از روش مقايسه با DNA استاندارد فاژ لامبدا استفاده گرديد. تكثير ناحيه پلي مورفيك ژن BLV به طول ۳۴۷ جفت باز با آغاز گرهاي  GAG1و GAG2 صورت گرفت. براي مشاهده محصولات PCR از ژل آگارز %۱٫۴ با رنگ آميزي اتيديوم برومايد استفاده شد. از مجموع دامهاي مورد بررسي ۳۲ راس (%۱۸٫۲) آلوده به ويروس لکوز گاو بودند.