مقاله تشخيص تقلب در روغن زيتون به روش گازکروماتوگرافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تشخيص تقلب در روغن زيتون به روش گازکروماتوگرافي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقلبات روغن زيتون
مقاله روغن هاي نباتي
مقاله ترکيب اسيد چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فهيم دانش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، كفايت تعيين ترکيب اسيد چرب در تشخيص تقلب روغن زيتون تصفيه شده با روغن هاي نباتي كانولا، آفتابگردان، سويا و روغن تفاله ي زيتون مورد بررسي و نتايج آن با ۳ تكرار مورد تجزيه قرار گرفت. نتايج به دست آمده با حدود مجاز استاندارد اسيد چرب روغن زيتون مقايسه شد و نشان داد كه تغيير در اسيدهاي چرب بيش تر از حد استاندارد منجر به شناخت اختلاط۲%  كانولا (بر اساس اسيد گادولئيک به ميزان ۰٫۴۴ که بيش تر از حد استاندارد ۰٫۴ مي باشد) و اختلاط ۴% کانولا (بر اساس ميزان اسيد لينولنيک ۰٫۰۲ که بيش تر از مقدار مجاز ۱% مي باشد، ۱۰% سويا (بر اساس ميزان اسيد لينولنيک ۰٫۰۶ که بيش تر از حد استاندارد ۱ مي باشد) و ۴% آفتابگردان (بر اساس ميزان اسيد بهنيک ۰٫۲۲% که از حد مجاز ۰٫۲ بيشتر مي باشد) در روغن زيتون تصفيه شده مي شود و هيچ گونه تغييري در حدود اسيدهاي چرب در مورد اختلاط با روغن تفاله ي زيتون به وجود نمي آيد.