مقاله تشخيص تقلب در پودر ماهي با استفاده از توالي هاي ژني ۱۲S rRNA و ۱۶S rRNA از DNA ميتوكندري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۴۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تشخيص تقلب در پودر ماهي با استفاده از توالي هاي ژني ۱۲S rRNA و ۱۶S rRNA از DNA ميتوكندري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشخيص تقلب
مقاله DNA ميتوکندري
مقاله پودر ماهي
مقاله ۱۲S rRNA؛ ۱۶S rRNA؛ Multiplex

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوتي رودسري شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: هروي موسوي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادمنش علي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي گونه هاي حيواني استفاده شده در تهيه پودر ماهي به لحاظ اقتصادي و بهداشتي بسيار حايز اهميت مي باشد. هدف از اين تحقيق تشخيص وجود تقلب و شناسايي گونه هاي استفاده شده (نشخواركنندگان، طيور و خوك سانان) در پودر ماهي با استفاده از روش هاي مبتني بر واكنش زنجيره اي پليمراز بود. بدين منظور از پودر ماهي توليد كارخانه هاي مختلف تعداد ۲۰ نمونه جمع آوري شد. استخراج DNA از نمونه ها به روش گوانيدين تيوسيانات – سيليكاژل صورت گرفت. قطعات ۱۰۴، ۱۸۳ و ۲۹۰ جفت بازي به ترتيب براي نشخوار كنندگان (گاو، گوسفند و بز)، طيور (مرغ و بوقلمون) و خوك سانان (اهلي و وحشي) از نواحي ژني ۱۲S rRNA  و ۱۶S rRNA،DNA ميتوكندريايي با استفاده از واكنش زنجيره اي پليمراز به صورت Multiplex و آغازگرهاي اختصاصي نشخوار كنندگان، طيور و خوك سانان تكثير شد. نتايج نشان دادند كه نمونه هاي پودر ماهي جمع آوري شده هيچگونه آلودگي به بقاياي بافتي خوك سانان نداشتند. اما ۷۵ درصد نمونه هاي جمع آوري شده آلودگي به بقاياي بافتي نشخواركنندگان و ۵۵ درصد آلودگي به بقاياي بافتي طيور را نشان دادند. همچنين ميزان آلودگي مشترك بقاياي بافتي نشخوار كنندگان و طيور در پودر ماهي ۴۵ درصد برآورد شد.