مقاله تشخيص درست بافتي ضايعات پستان با نمونه برداري سوزن ضخيم: نکته کليدي در راهکار جديد تشخيص و درمان سرطان پستان و اصل اساسي در رعايت حقوق بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تشخيص درست بافتي ضايعات پستان با نمونه برداري سوزن ضخيم: نکته کليدي در راهکار جديد تشخيص و درمان سرطان پستان و اصل اساسي در رعايت حقوق بيمار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمونه برداري تروکات پستان
مقاله کار گروهي چند تخصصي
مقاله کشورهاي در حال رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: انقلاب در استراتژي تشخيص و درمان سرطان پستان در طي ۳۰ سال اخير در عين افزايش دقت تشخيص سرطان و بهبود کيفيت درمان ميزان تهاجم به بيمار را به طور قابل توجه کاهش داده است. کار گروهي چند تخصصي (Multidisciplinary Team Work) در Specialized Breast Unit رکن اساسي اين نگرش جديد است و در اين کار گروهي نقش راديولوژيست پستان به ويژه راديولوژيست مداخله گر و ارتباط تنگاتنگ او با جراح بسيار مهم است. در اين نگرش جراح به معناي واقعي کلمه درمانگر است و انجام جراحي براي اثبات سرطان و مرحله بندي آن غير ضروري و غير قابل حمايت است. جراحي فقط براي درمان سرطان آن هم در يک مرحله و درمان ضايعات خوش خيم علامت دار انديکاسيون دارد. در اين مطالعه تجربه کار گروهي مبتني بر اين نگرش و نقش آن در افزايش دقت تشخيص و کاهش موارد جراحي غيرضروري در نمونه ايراني معرفي مي شود.
مواد و روش ها: در فاصله فروردين ۱۳۸۵ لغايت اسفند ۱۳۸۷ تعداد ۵۰۵ بيمار با شک باليني و يا تقسيم بندي BIRADS III-V در تصويربرداري تحت نمونه برداري با سوزن ضخيم قرار گرفتند. در صورت تطابق پاتولوژي با شک باليني جراحي حذف شده است، در غير اين صورت و در صورت وجود هيپرپلازي متوسط و شديد با يا بدون آتيپي، ضايعات لوبولار يا پاپيلار، جراحي با هدايت سيم انجام شد.
يافته ها: در %۳۰ کل موارد اين روش وجود سرطان را اثبات نمود. (%۲۴ در ماموگرافي و %۴۶ در سونوگرافي) هيپرپلازي متوسط و شديد با يا بدون آتيپي، ضايعات لوبولار، ضايعات پاپيلار در %۵ و عدم تطابق پاتولوژي با شک باليني در ۲% يافت شد.
نتيجه گيري: کار گروهي چند تخصصي و به ويژه همکاري جراح و راديولوژيست مداخله گر پستان مي تواند با حذف جراحي بي مورد در %۶۳ موارد، در عين افزايش دقت تشخيص ميزان تهاجم به بيمار را به حداقل برساند. تشخيص قبل از عمل با حذف جراحي در حدود دو سوم موارد، حذف تشخيص بافتي حين عمل و درمان سرطان در يک مرحله هزينه کل تشخيص و درمان بيماري هاي پستان به طور کل و سرطان پستان به طور خاص را به طور قابل توجه کاهش مي دهد و امکان مالي مناسبي را براي ارتقا کيفيت تشخيص و درمان سرطان پستان به ويژه در کشورهاي با محدوديت بودجه بهداشتي فراهم مي کند.