مقاله تشخيص سبک فردي نويسندگان بر اساس شيوه تحليلي کيوسام و بررسي کارآيي آن در زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۸۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تشخيص سبک فردي نويسندگان بر اساس شيوه تحليلي کيوسام و بررسي کارآيي آن در زبان فارسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان شناسي حقوقي
مقاله تشخيص مولف
مقاله تحليل کيوسام
مقاله جمع تصاعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشخيص مولف، يکي از شاخه هاي زبان شناسي حقوقي است که در آن سعي مي شود تا نويسنده متن (از متون ادبي گرفته تا حقوقي)، با توجه به ملاک هايي که هر شيوه ارایه مي کند مشخص شود. از آنجا که در زبان فارسي بيشتر تلاش هاي صورت پذيرفته در اين زمينه، در حوزه متون ادبي و بر پايه ملاک هاي سبکي و سليقه اي بوده اند و از روش هاي مطمئن تر براي اين منظور استفاده نشده است، عدم قطعيت و اختلاف نظر در مورد نتايج حاصل از آن دور از انتظار نيست. بر اين اساس، مقاله حاضر پس از مرور اجمالي پيشينه مطالعات انجام گرفته در زمينه تشخيص مولف، به معرفي يکي از رويکردهاي مطرحِ آماري موسوم به تحليل کيوسام پرداخته و با اعمال آن بر پاره اي از متون نثر فارسي معاصر، کارآيي شيوه مذکور را در اين زبان بررسي مي کند.