مقاله تشخيص سريع باکتريهاي مولد بيماري تب مالت با استفاده از واکنش زنجيرهاي پلي مراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۸۵ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تشخيص سريع باکتريهاي مولد بيماري تب مالت با استفاده از واکنش زنجيرهاي پلي مراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلا
مقاله تب مالت
مقاله واکنش زنجيرهاي پليمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدزاده كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قليانچي لنگرودي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تب مالت يک بيماري مشترک بين انسان و حيوانات مختلف است که توسط گونه هاي بروسلا ايجاد ميشود. اگرچه اين بيماري به ندرت کشنده ميباشد، اما در صورت عدم تشخيص سريع و مناسب، در همه گيري ها و استفاده عمدي در جنگهاي بيولوژيک، صدمات شديدي به تسهيلات مراقبت پزشکي وارد ميکند. با توجه به محدوديتهايي مثل زمان طولاني، دقت پايين، حساسيت کم و نتايج مثبت و منفي کاذب در روشهاي تشخيص سنتي بروسلاها، هدف از اين مطالعه طراحي روش مولکولي PCR براي تشخيص سريع اين ارگانيسم ها ميباشد.
مواد و روش ها: ژن bcsp که اختصاصي جنس بروسلا ميباشد انتخاب و پرايمرهاي اختصاصي آن به کمک نرم افزار ۳٫۰v Primer express طراحي شد. براي تعيين ويژگي روش، ژنوم انواعي از باکتريهاي کنترل منفي استفاده گرديد. به منظور تعيين حساسيت و محاسبه حد تشخيص از کلونينگ محصولات PCR در پلاسميد pTZ57R/T استفاده شد.
يافته ها: الکتروفورز محصول PCR ژن bcsp براي باکتريهاي استاندارد B.abortus و B.melitensis باندي به اندازه ۱۵۰ جفت باز نشان داد. آزمايشات PCR با استفاده از ژنوم باکتريهاي کنترل منفي، هيچ باندي در ژل آگاروز ايجاد نکرد. کلونينگ محصولات PCR در وکتور pTZ57R/T  به کمک واکنش زنجيرهاي پليمراز و توالييابي تاييد شد.
بحث و نتيجه گيري: پرايمر طراحي شده براي ژن اختصاصي جنس بروسلا در اين روش ميتواند با حساسيت تشخيص ۱۵۰۰ کپي از ژنوم براي شناسايي اين ارگانيسم به کار رود و به اين ترتيب هزينه و زمان مورد نياز براي تشخيص را کاهش دهد.