مقاله تشخيص طوفانهاي تندري با استفاده از اطلاعات سنجش از دور واحد گمانه زن مايکروويو پيشرفته AMSU-B) B) و روش شبکه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۳۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تشخيص طوفانهاي تندري با استفاده از اطلاعات سنجش از دور واحد گمانه زن مايکروويو پيشرفته AMSU-B) B) و روش شبکه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طوفانهاي تندري
مقاله مايکروويو
مقاله شبکه هاي عصبي مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غيبي ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، شبکه هاي عصبي مصنوعي بعنوان يک روش آناليز داده هاي ماهواره براي آشکارسازي و تشخيص طوفانهاي تندري در نواحي عرضهاي جغرافيايي مياني بکار رفته است. اندازه گيريهاي واحد گمانه زن مايکروويو پيشرفته (AMSU-B) روي ماهواره هاي مدار قطبي NOAA و مشاهدات سينوپتيکي ايستگاههاي زميني دو مجموعه از اطلاعات بکار رفته در اين مطالعه را تشکيل مي دهند. داده هاي AMSU-B، بدليل قدرت تفکيک بالا (نسبت به داده هاي ميداني) و برهمکنش جزئي با ابرها، براي تشخيص طوفانهاي تندري بسيار مفيد مي باشند. نتايج تشخيص طوفانهاي تندري با روش شبکه هاي عصبي به کمک اطلاعات AMSU-B و نتايج بدست آمده از تحليل گروه بندي آماري نشان دهنده برتري نسبي روش شبکه هاي عصبي مي باشد. اين نتايج همچنين نشان مي دهند که مشاهدات اين گمانه زن، به تنهايي، پتانسيل آشکارسازي پديده هاي جوي مختلف بطور کلي و طوفانهاي تندري بطور خاص را دارند و براي مناطقي (نظير ايران) که ايستگاههاي زميني محدود مي باشند، بسيار سودمند هستند.