مقاله تشخيص مايکوباکتريوم توبرکلوزيس نوع بيجينگ در نمونه هاي کشت مثبت بيماران ريوي با روش پي سي آر ترکيبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در افق دانش از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تشخيص مايکوباکتريوم توبرکلوزيس نوع بيجينگ در نمونه هاي کشت مثبت بيماران ريوي با روش پي سي آر ترکيبي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پي سي آر ترکيبي
مقاله سويه بيجينگ
مقاله مايکوباکتريوم توبرکلوزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني شرافت سميه
جناب آقای / سرکار خانم: فرنيا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرصمدي النازالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيجينگ سويه اي از مايکوباکتريوم توبرکلوزيس است که از مقاومت بالايي نسبت به چند دارو برخوردار بوده و قدرت انتقال بسيار سريعي دارد. روش استاندارد شناسايي سويه هاي بيجينگ، اسپوليگوتايپينگ است که روشي با حساسيت و اختصاصيت بالاست، ولي نياز به تجهيزات خاصي دارد که در آزمايشگاه هاي روتين موجود نمي باشد. از اين رو در اين مطالعه از يک روش سريع و مقرون به صرفه جهت تعيين اين ژنوتايپ استفاده شد تا بتوان از گسترش آن در جامعه جلوگيري کرد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ابتدا DNA نمونه هاي کشت مثبت را با استفاده از روش Cetyltrimethyl Ammonium Bromide (CTAB) استخراج نموده و با استفاده از روش اسپوليگوتايپينگ سويه هاي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس شناسايي گرديدند. سپس بر روي DNA استخراج شده از باکتري، روش پي سي آر ترکيبي (Multiplex Polymerase Chain Reaction) انجام شد.
يافته ها: با استفاده از روش اسپوليگوتايپينگ روي ۲۰۰ نمونه جداشده مايکوباکتريوم توبرکلوزيس ۱۹ نوع بيجينگ تشخيص داده شد و در روش PCR ترکيبي نيز اين نتايج تاييد شد.
نتيجه گيري: با در نظر گرفتن قدرت تمايز يکسان دو روش، آسان تر و اقتصادي تر بودن روش اين روش مي تواند در آزمايشگاه هاي روتين مورد استفاده قرار گيرد.