مقاله تشخيص مايکوباکتريوم پاراتوبرکيلوسيس به روش Nested PCR در گاوهاي شيري مشکوک به بيماري يون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تشخيص مايکوباکتريوم پاراتوبرکيلوسيس به روش Nested PCR در گاوهاي شيري مشکوک به بيماري يون
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکوباکتريوم پاراتوبرکيلوسيس
مقاله Nested-PCR
مقاله يون
مقاله گاو شيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مشكلاني سعادت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يون يک بيماري مزمن روده اي در نشخوار کنندگان اهلي و وحشي مي باشد که عامل ايجاد آن مايکوباکتريوم پاراتوبرکيلوسيس است. اين باکتري عامل بيماريزاي مشترک بين انسان و دام است که گسترش جهاني دارد و نيازمند روشي مطمئن براي پيشگيري و کنترل مي باشد. هدف از اين پژوهش، ارایه روشي سريع و دقيق بر اساس Nested PCR براي تشخيص مايکوباکتريوم پاراتوبرکيلوسيس در مدفوع گاو مي باشد.
مواد و روش ها: از تعداد ۱۲۰ نمونه مدفوع گاو هاي مشکوک به بيماري يون، استخراج  DNA صورت گرفت سپس با استفاده از پرايمر هاي اختصاصي ژن IS900 واکنش  Nested PCR تنظيم و انجام شد. محصولات PCR بدست آمده روي ژل آگارز الکتروفورز گرديد.
يافته ها: از مجموع ۱۲۰ نمونه مورد بررسي، ۲۲ مورد (۱۸٫۳۳ درصد) به مايکوباکتريوم پاراتوبرکيلوسيس آلوده بودند که در آزمون PCR مثبت تشخيص داده شدند.
نتيجه گيري: تکنيک Nested PCR يکي از روش هاي سريع، مطمئن و کم هزينه براي تشخيص مايکوباکتريوم پاراتوبرکيلوسيس محسوب مي شود.