مقاله تشخيص مدولاسيون فاصله تکرار پالس هاي راداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تشخيص مدولاسيون فاصله تکرار پالس هاي راداري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع خودهمبستگي باياس شده
مقاله زمان ورود پالس
مقاله سيستم پشتيبان جنگ الکترونيک
مقاله مدولاسيون فاصله تکرار پالس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي معين
جناب آقای / سرکار خانم: محامدپور كمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک محيط پرتراکم جنگ الکترونيک سيگنال هاي راداري زيادي وجود دارند. يک رادار مي تواند داراي مدولاسيون ها و مقادير فاصله تکرار پالس متنوعي باشد. شناسايي و تعيين اين مدولاسيون ها و مقادير تکرار پالس در سيستم پشتيبان جنگ الکترونيک بسيار مهم است. در اين مقاله روشي براي تخمين مقدار سطوح فاصله تکرار پالس ارايه و بررسي شده است. همچنين، بسط رياضي تابع خود همبستگي باياس شده انواع رشته فاصله تکرار پالس به دست آورده شده است و با استفاده از خواص تابع خود همبستگي باياس شده رشته فاصله تکرار پالس و خوشه بندي سلسله مراتبي آن، روشي جديد براي تشخيص مدولاسيون فاصله تکرار پالس و مقدار سطوح آن پيشنهاد شده است. با استفاده از شبيه سازي عملکرد روش ارايه شده بررسي و مورد ارزيابي قرار گرفته است.