مقاله تشخيص ملانوما به کمک استخراج ويژگي هاي مناسب از تصاوير درماتوسکوپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ليزر پزشكي از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تشخيص ملانوما به کمک استخراج ويژگي هاي مناسب از تصاوير درماتوسکوپي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش بندي تصوير
مقاله ملانوما
مقاله استخراج ويژگي
مقاله بهينه سازي ويژگي
مقاله طبقه بندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ميران بيگي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فاتح محسن
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تشخص ملانوما در مراحل نخست بيماري مي تواند به طور چشمگيري از مرگ ناشي از اين سرطان مهلک پوست جلوگيري نمايد. از آنجايي که تشخيص اين بيماري در مراحل نخست، حتي توسط پزشکان کارآمد به سختي انجام مي پذيرد، ارايه روشي که تشخيص ملانوما را در مراحل اوليه آسان نمايد بسيار مفيد و ارزنده است.
روش بررسي: در اين تحقيق بر آن شديم که با استخراج ويژگي هايي از تصوير و طبقه بندي آنها، به ايجاد الگوريتمي بپردازيم که به تشخيص ملانوما کمک نمايد. پيش از استخراج ويژگي هاي مناسب، مرزبندي دقيق بين ضايعه و زمينه به کمک فيلتر پلاريزه شبيه سازي شده با زاويه مناسب انجام پذيرفت سپس با کمک درماتولوژيست ها به استخراج ويژگي هاي ضايعه پرداخته شد و به منظور طبقه بندي دقيق آسيب هاي پوستي و کاهش زمان آموزش طبقه بند، بهينه سازي ويژگي هاي مختلف انجام شد.
يافته ها: بهينه سازي ويژگي ها با ۳ روش آناليز اجزاي اصلي، انتخاب ترتيبي مستقيم و مشورت با متخصص پوست انجام پذيرفت. ويژگي هاي بهينه شده به کمک طبقه بند، طبقه بندي گرديد تا الگوريتم تکميل گردد. در حالتي که از طبقه بند SVM و بهينه سازي ويژگي ها با روش انتخاب ترتيبي مستقيم استفاده گرديد، اين الگوريتم با دقت حدود %۹۱ در تشخيص ملانوما موفق بود.
نتيجه گيري: روش پيشنهادي، به منظور تشخيص ملانوما با دقت بالا و قيمت مناسب مي تواند بکار رود. همچنين اين بسته نرم افزاري قابليت اتصال به درماتوسکوپ را دارد و براي کمک به تشخيص ملانوما مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.