مقاله تشخيص ميکرومتاستاز با مارکر CEA در نمونه هاي خون محيطي و مغز استخوان افراد مبتلا به سرطان معده با روش Real-Time PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۴۲ تا ۵۴۸ منتشر شده است.
نام: تشخيص ميکرومتاستاز با مارکر CEA در نمونه هاي خون محيطي و مغز استخوان افراد مبتلا به سرطان معده با روش Real-Time PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان معده
مقاله ميکرومتاستاز
مقاله آنتي ژن کارسينوآمبريونيک
مقاله Real-Time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دردايي القلنديس ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قوام زاده اردشير
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اصلان كوهي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: علي مقدم كامران
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سيدحميداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان معده اولين سرطان بدخيم کشنده در ايران به شمار مي رود. علي رغم پيشرفت هاي درماني جديد براي درمان سرطان معده، گسترش تومور از طريق سيستم گردش خون و مغز استخوان به اندام هاي دورتر، اصلي ترين علت مرگ و مير در اين افراد محسوب مي شود. بنابراين نياز فوري براي ايجاد روش هاي حساس جهت تشخيص سلول هاي توموري پخش شده در خون محيطي (PB) و مغز استخوان (BM) بيماران مبتلا به سرطان معده وجود دارد.
روش بررسي: در اين بررسي آينده نگر از Carcino Embryonic Antigen (CEA) به عنوان تومور مارکر و از Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) به عنوان کنترل داخلي براي تشخيص و تعيين مقدار سلول هاي توموري پراکنده شده در نمونه هاي PB و BM 35 فرد مبتلا (نسبت مرد به زن: ۲۰ به ۱۵ ميانگين سني: ۵۰ سال محدوده سني: ۳۰-۷۵) به سرطان معده استفاده شده است. RNA کل از رده سلولي سرطان معده AGS استخراج و قطعات ژني CEA و GAPDH توسط رونويسي معکوس سنتز شدند. قطعات تکثير شده به طور جداگانه در داخل وکتور pTZ57R/T کلون شدند. سپس کلونينگ دوتايي اين قطعات در داخل اين وکتور صورت گرفت. از رقت هاي متوالي اين پلاسميد براي رسم منحني استاندارد استفاده شد. نمونه هاي PB و BM از افراد مبتلا به سرطان معده جمع آوري و بعد از سنتز cDNA بر روي آنها Real-Time PCR صورت گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه، اندازه گيري کمي ژن هاي CEA و GAPDH با استفاده از Real-Time PCR با حساسيت بسيار بالا بهينه شد. CEA mRNA در %۲۳ نمونه هاي PB و %۲۰ نمونه هاي BM افراد مبتلا تشخيص داده شد (p<0.001). در هيچ کدام از نمونه هاي مربوط به گروه کنترل CEA mRNA  تشخيص داده نشد.
نتيجه گيري: quantitative Real-Time PCR براي CEA مي تواند به عنوان تکنيک مفيدي براي تشخيص ميکرومتاستاز در نمونه هاي PB و BM افراد مبتلا به سرطان معده به کار رود.