مقاله تشخيص و بررسي کاهش دامنه P300 در پتانسيل هاي وابسته به رويداد شنوايي تک ثبت با استفاده از الگوريتم ژنتيک و طبقه بندي کننده شبکه عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تشخيص و بررسي کاهش دامنه P300 در پتانسيل هاي وابسته به رويداد شنوايي تک ثبت با استفاده از الگوريتم ژنتيک و طبقه بندي کننده شبکه عصبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترو انسفالوگرافي (EEG)
مقاله پتانسيل هاي وابسته به رويداد
مقاله P300
مقاله شبکه عصبي
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالصالحي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرپژوه محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
P300 را برجسته ترين مولفه در بين مولفه هاي شناختي مختلف موجود در سيگنال الکتريکي مغز مي دانند. طبق تحقيقات انجام شده، هنگامي که مغز در حين پردازش يک سري از تحريکات معمول، به يک تحريک جديد (تحريک غيرمعمول) برمي خورد، در سيگنال مغزي ثبت شده، يک موج P300 ظاهر مي شود که با تشخيص اين مولفه مي توان تحريکات جديد را از تحريکات معمول جداسازي کرد. دامنه مولفه P300 در هنگام اعمال تحريکات صوتي، پس از گذشت مدت زماني از شروع آزمايش کاهش مي يابد؛ به نحوي که در تشخيص دامنه اين مولفه با مشکل روبرو مي شويم. در اين تحقيق با استفاده از پنج تحريک صوتي، به بررسي کاهش دامنه اين مولفه و علل آن در سه بلوک ثبت مجزا و همچنين تشخيص اين مولفه شناختي، به وسيله شبکه عصبي و الگوريتم ژنتيک پرداخته ايم. در نهايت با استفاده از ده ويژگي بهينه، به عنوان ورودي طبقه بندي کننده شبکه عصبي در کانال Pz با صحت ۶۱٫۴۷% در دادگان آموزش و ۶۰% در دادگان آزمون در بلوک اول، تک ثبت هاي حاوي موج P300 از تک ثبت هاي فاقد اين موج جداسازي شده اند.