مقاله تشخيص گونه مايکوپلاسما سينوويه در نمونه هاي باليني با استفاده از روش VlhA-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۶۷۳ تا ۶۸۱ منتشر شده است.
نام: تشخيص گونه مايکوپلاسما سينوويه در نمونه هاي باليني با استفاده از روش VlhA-PCR
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکوپلاسما سينوويه
مقاله نمونه هاي باليني
مقاله PCR
مقاله ژن VlhA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پوربخش سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي نريمان
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهري فرد محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اشتري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مايکوپلاسما سينوويه به عنوان يکي از اصلي ترين پاتوژن هاي پرندگان، خسارات اقتصادي فراواني را به صنعت مرغداري وارد مي کند. هدف اصلي اين مطالعه شناسايي گونه مايکوپلاسما سينوويه در نمونه هاي باليني با استفاده از روش  VlhA-PCRمي باشد. براي بررسي تيتر سرمي، تعداد ۳۷۵ نمونه سرمي از ۲۵ فارم مادر گوشتي اخذ و بر روي آن تست RSA (Rapid Serum Agglutination) انجام گرديد که۱۴۳ نمونه، معادل ۱۹ فارم در آزمايش RSA  مثبت گرديد. جهت نمونه برداري براي PCR (Polymerase Chain Reaction)، از ۲۵ فارمي که ۱۹ فارم آن در تستRSA  مثبت شده بودند، ۲۰ فارم انتخاب و سوآپ هاي استريل از شکاف کامي، ناي، کيسه هوايي و ريه از هر فارم تهيه گرديد. سه سوآپ از سه پرنده داخل يک لوله آزمايش حاوي يک سي سي PBS انداخته شد و به آزمايشگاه منتقل گرديد تا براي انجام PCR مورد استفاده قرار گيرد. دراين مطالعه، پرايمرهاي اختصاصي براي ژن VlhA  استفاده شد. محصول PCR توليدي توسط پرايمرهاي اختصاصي، در ۸ فارم، باند ۴۰۰ – ۳۵۰ جفت بازي را براي همه سويه ها فيلدي بر روي ژل الکتروفورز تشکيل داد. VlhA-PCR  با حساسيت بسيار بالا مي تواند در تشخيص قطعي عفونت با مايکوپلاسما سينوويه در آزمايشگاه به کار برده شود.