مقاله تشخيص گونه مايکوپلاسما گالي سپتيکوم به وسيله ۱۶S rRNA PCR با پرايمرهاي اختصاصي در نمونه هاي باليني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۴۹۳ تا ۵۰۱ منتشر شده است.
نام: تشخيص گونه مايکوپلاسما گالي سپتيکوم به وسيله ۱۶S rRNA PCR با پرايمرهاي اختصاصي در نمونه هاي باليني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکوپلاسما گالي سپتيکوم
مقاله نمونه هاي باليني
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربخش سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري افشين
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي نريمان
جناب آقای / سرکار خانم: چرخكار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اشتري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مايکوپلاسما گالي سپتيکوم به عنوان يکي از اصلي ترين پاتوژن هاي پرندگان، خسارات اقتصادي فراواني را به صنعت مرغداري وارد مي کند. هدف اصلي اين مطالعه شناسايي گونه مايکوپلاسما گالي سپتيکوم در نمونه هاي باليني با استفاده از روش  16S rRNA PCRمي باشد. براي بررسي تيتر سرمي، ۱۸ فارم تخم گذار تجارتي و ۸ فارم مادر گوشتي انتخاب و تست (Rapid Serum Agglutination Test) RSAT انجام گرديد. جهت نمونه برداري براي PCR (Polymerase Chain Reaction)، از ۱۷ فارمي که در تست RSAT مثبت شده بودند، ۱۰ فارم انتخاب و ۱۰۹ سوآپ استريل از شکاف کامي، ناي، کيسه هوايي و ريه از هر فارم تهيه گرديد. سه سوآپ از سه پرنده داخل يک لوله آزمايش حاوي يک ميلي ليتر PBS انداخته شد و به آزمايشگاه منتقل گرديد تا براي انجام PCR مورد استفاده قرار گيرد. در اين مطالعه، پرايمرهاي اختصاصي براي ژن ۱۶S rRNA استفاده شد. پرايمرهاي مورد استفاده براي ژنrRNA 16S  کاملا اختصاصي مايکوپلاسما گالي سپتيکوم مي باشد و با تمام مايکوپلاسما ها و ديگر باکتري هاي موجود در ناي طيور قابل تفريق است. از ۲۶ فارم مورد آزمايش، ۱۷ فارم در تست سرمي RSAT مثبت شدند. محصولPCR  توليدي توسط پرايمرهاي اختصاصي، در ۱۰ فارم، ۴۶ نمونه معادل ۴۲٫۲ درصد درPCR ، باند ۵۳۰ جفت بازي را براي همه سويه هاي فيلدي بر روي ژل الکتروفورز تشکيل داد. ۱۶S rRNA PCR با حساسيت بالا مي تواند در تشخيص قطعي عفونت با مايکوپلاسما گالي سپتيکوم در آزمايشگاه به کار برده شود.