سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس کوچاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی همایون پور – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

شبکه عصبی ART 2A یک شبکه خودسازمانده برای خوشه بندی اطلاعات میباشد که در کاربردهای فراوانی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله برای بازشناسی واج، شبکه عصبی ART 2A و مدل مخفی مارکف بکار گرفته شده و نتایج بدست آمده در هر دو روش با هم مقایسه شدهاند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که مدل مخفی مارکف نسبت به شبکههای عصبی ART 2A و انواع تغییر یافته آن در تشخیص واج برتری دارد. بخشی از این برتری ناشی از قابلیت مدل مخفی مارکوف در مدل کردن تغییرات زمانی گفتار در طی بیان یک واج می باشد