سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن بهاری – گروه برق دانشگاه فردوسی
میرمجتبی میرصالحی – گروه برق دانشگاه فردوسی
مرتضی خادمی – گروه برق دانشگاه فردوسی
محمود محمودی – مرکز تحقیقات ایمونولوژی پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

در این مقاله روشی نو بر مبنای شبکه های عصبی برای تشخیص آنتی بادی های مؤثر در بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک (SLE) معرفی شده است. با توجه به اینکه این بیماری با حضور نوعی آنتی بادی به نام آنتی ds DNA ارتباط مستقیم دارد، در روش پیشنهاد شده از پنج شبکه عصبی رگرسیون کلی (GRNN) که به طور موازی در کنار هم کار می کنند به منظور تشخیص آنتی ds DNAها از سایر آنتی بادی ها استفاده شده است. با پیاده سازی روش پیشنهاد شده و مقایسه نتایج به دست آمده از آن با روش های قبلی نشان داده می شود که روش مذکور از دقت بیشتری در تشخیص آنتی ds DNAها برخوردار است.