سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا اشرفی خوزانی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
سیدامیرحسن منجمی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان

چکیده:

تحلیل صحنه ها با تکیه بر تشخیص اشیا یکی از کاربردهای مطرح در پردازش تصویر و ماشین بینایی است از روشهای اخیر ا پرکاربرد تشخیص اشیا استفاده از تبدیل هاف می باشد یکی از مهمترین خصوصیات تبدیل هاف ، آشکارسازی خطوط، دوایر و دیگر اشکالی است که دارای روابط تحلیلی می باشند دراین مقاله با توجه به این ویژگی یک صحنه داخلی به کمک تبدیل هاف تحلیل شده است به عنوان نمونه ارقام موجود در پلاک ماشین به عنوان اشیا درون صحنه در نظر گرفته شده است و با استفاده از تبدیل هاف و شبکه عصبی این ارقام تشخیص داده شد. با توجه به تستهای انجام شده و نتایج حاصله از این تستها دقت ۸۵% در تشخیص ارقام حاصل شد احتمالا میتوان نتایج بهتری را با بکاربردن تبدیل هاف تعمیم یافته و شبکه های عصبی دیگر بدست آورد.