سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
علی اکبر بانی – گروه ریاضی، واحد گرگان، مرکز گمیشان، دانشگاه آزاد اسلامی، گمیشان، ایران
علی احمدی – گروه کامپیوتر، واحد گرگان، مرکز گمیشان، دانشگاه آزاد اسلامی، گمیشان، ایران
علی نودهی – گروه کامپیوتر، واحد گرگان، مرکز گمیشان، دانشگاه آزاد اسلامی، گمیشان، ایران
حسین ابراهیمی – گروه کامپیوتر، واحد گرگان، مرکز گمیشان، دانشگاه آزاد اسلامی، گمیشان، ایران

چکیده:
این مقاله به بررسی روشی بر مبنای هیستوگرام های مبتنی بر توصیفگرهای عمومی ویزگی SIFT با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و چگونگی به کارگیری آن در مسئله تشخیص اشیاء پرداخته و روش موردنظر برای تشخیص مجموعه تصاویر ETH80 و تصاویر محیط ربات امدادگر به کاررفته و نتایج ارائه می شود. در این مقاله سعی بر آن شده است که تصاویر آموزشی و تست به صورت تصادفی انتخاب گردند. تا نتایج واقعی تری بدست آید. در نهایت برخی نتایج بدست آمده از این مقاله ارائه خواهد شد.