سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلطانفر – دامپزشک آزاد
دهدشتی – دامپزشک آزاد
دهقانی – دانشکده دامپزشکی . دانشگاه شیراز

چکیده:

عارضه تجمع ادرار درون واژن به علت شیب وارونه کف واژن ومتعاقب خدمات وارده به آن در اثر سخت زا یی یا مسائل نژادی می باشد . که منجر به تجمع حجمی از ادرار درون واژن می گردد و به دنبال آن مسا ئل ثانویه مانند : التهاب واژن،التهاب اندومتر یوم،التهاب سر ویکس ایجاد می شود . که باتوجه مشکلات اشاره شده و همچنین تماس اسپرم با ادرار در حین جفت گیری طب عی یا تلقیح مصنوعی تقریبا اکثر ا ین موارد منجر به تکرار دفعات سرو یس (۱) می شوند و در خیلی از موارد ا ین گاوها به دلیل عدم تشخیص به موقع و در یافت مکررآنتی بیوتیک عمومی و موضعی مبتلا به عفونت قارچی نیز می گردند . از نکات قابل توجه در مورد ا ین عارضه ا ین است که در معا ینات معمولی رکتالی، به خصوص در زمانی که تعداد ز یادی گاو مورد معانیه قرار می گیرند به ویژه در مواردی که حجم ادرارتجمع یافته کم یا متوسط باشد تشخیص داده نمی شود وبرای تشخیص آن استفاده از واژینوسکوپ الزامی است . ولی با استفاده ا ز سو نو گرافی حتی مقادیر کم مایع، سریع و با دقت بالا تشخیص داده می شوند .
در این مطالعه تعداد ۱۲ گاو مبتلا به مشکل تکرار دفعات سرو یس (۱) مراجعه کردند که با استفاده از دستگاه سو نو گرافی رکتالی ( پای مد یکال ساخت هلند با پراب ۸ مگا هرتز ) معاینه شدند . ضمن تهیه تصویر از سایر ارگانها ی تناسلی از ناحیه واژن نیز اسکن گرفته می شد . تصاویر در حافظه دستگاه ذخیره می شد که در موارد تشخیصی مثبت نتایج به شرح زیر بود :
مشاهده ناحیه سیاه رنگ (۲) در واژن به دلیل عدم انعکاس امواج ارسالی . حضورذرات ریز اکو ژنیک با تظاهر سفید به صورت معلق در ناحیه بدون اکو ( منظره طوفانی ).
در مرحله بعد واژینوسکوپی به عمل آمد که در تمامی موارد تشخیص اولیه با سو نو گرافی تائید میگردید . در موارد عدیده ای که تشخیص قطعی تجمع ادرار در واژن غیر ممکن باشد . استفاده از سونوگرافی در تشخیص نهائی بسیار موثر است
Repeat breeder ( 1 )
An echo ( 2 )