سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام مولایی اردکانی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف
محمدباقر شمس الهی –

چکیده:

در این مقاله از نمایش های زمان-فرکانس سیگنالها برای جدا کردن الگویSpindle از سیگنالEEG استفاده گردیده است. برای بالابردن میزان عملکرد جداسازی، توابع متفاوتی از نمایش های زمان-فرکانس مورد آزمایش قرار میگیرند. این توابع عمومًا توابعی پارامتری از کلاس کوهن هستند که مقادیرشان باید با استفاده از تعداد محدودی از سیگنالهای آموزشی تنظیم گردد. سیگنالهای آموزشی، مربوط به دو کلاس BGEEG و Spindle فعالیت مغزی پسزمینه) میباشند و پارامترهای قابل تنظیم در کرنلهای کلاس کوهن، باعث میشوند که این سیگنالها، نمایشهای مختلفی در صفحه زمان-فرکانس داشته باشند. پارامتری که بتواند بیشترین فاصله را در صفحه زمان- فرکانس بین سیگنالهای آموزشی ایجاد کند به عنوان پارامتر بهینه و کرنل آن به عنوان کرنل بهینه انتخاب خواهد شد. برای اندازهگیری فاصله، از توابع فاصله مختلفی استفاده شده است به طوری که یک بهینه سازی نیز در توابع فاصله باید صورت گیرد.