سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان آشوری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان
سید حسن طباطبایی – عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای کمی نمودن توزیع فضایی عناصر ژئوشیمیایی، اندیسهای مولتی فرکتالی برای عناصر روی، مس،ارسنیک، طلا، نقره، سرب، آنتیموان و مولیبدن نمونه های خاک منطقه ده سلم تعیین شدند. الگوهای توزیع مولتی فرکتالی بر پایه روش مومنتم(شمارش جعبه ای) و شامل سه تابع توان جرم، توان یکتایی و طیف ابعاد فرکتالی مشخص شدند خصوصیات مختلف این توابع در مقادیر مختلف q توزیع فضایی متغیرها را نمایان ساختند. عناصر طلا، ارسنیک، نقره و مس از یک الگوی مولتی فرکتالی تبعیت می کنند، که نشان دهنده روابط پاراژنزی میان این عناصر است. تعیین توابع مولتی فرکتالی به ما اجازه می دهند از یک رویه کمی الگوهای پراکندگی فلزات را مطالعه کنیم و بین آنها و فرایندهای فیزیکی ارتباط برقرار کنیم.