سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد
یعقوب لاسمی – گروه زمین شناسی – دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین رحیم پوربناب – گروه زمین شناسی دانشکده علوم – دانشگاه تهران

چکیده:

سازند چهل کمان در حوضه رسوبی کپه داغ واقع در شمالشرق ایران قرار دارد. این سازند عمدتا از سنگ آهک و دولومیت با بین لایه هایی از ماسه سنگ، شیل ورسوبات تبخیری تشکیل شده است. در مطالعات پتروگرافیکی ۹ رخساره سنگیکربناته و ۲ رخساره سنگی سیلیسی آواری تشخیص داده شده است. تلفیق اطلاعات صحرائی و آزمایشگاهی منجر به تفسیر یک محیط پلاتفرم کربناته از نوع رمپ شده است که گاهی اوقات به دلیل نبود شرایط تشکیل کربنات ها، رسوبات سیلیسی آواری در محیط کم عمق دریا بر جای گذاشته شده است. همچنینمطالعات پتروگرافیو ایزوتوپ های کربن و اکسیژن منجر به تفکیک دولومیت ها شده است. دولومیت های D1 دارای بلورهای ریز، ایزوتوپ اکسیژن سنگین تر از ۲/۵- در هزار PDB که شاخص محیط های با درجه حرارت پائین نظیر سوپراتایدال است (درجه حرارت محاسبه شده کمتر از ۴۵ درجه سانتی گراد ) و دولومیت های D2 علاوه بر بلورهای ریز دارای بلورهای درشت تر، و ایزوتوپ اکسیژن سبک تر از ۶/۵- در هزار PDB است که شاخص محیط های تدفینی با درجه حرارت بالا (بالاتر از ۷۰ درجه سانتی گراد ) است. مطالعه این دولومیت ها توسط میکروسکوپ کاتد و لومینسانس نیز دارای ایزوتوپی را تایید می کند.