سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکترمهدی ابزری – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
سلمان سفیدچیان – دانشجی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -مالی دانشگاه اصفهان

چکیده:

[توضیح سیویلیکا: در نسخه اصلی منتشر شده توسط دبیرخانه، جداول ناقص می باشند.] در این مقاله توانایی نسبت های مالی در تشخیص شرکت های ورشکسته از غیرورشکسته مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظرو از مدل رگرسیون باینری(لاجیت-پروبیت) استفاده گردید. برآورد مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(در بورس منطقه ای خراسان) صورتت گرفتهخ است. گروه اول متشکل از ۲۰ شرکت فاقد بحران مالی بوده و گروه دوم نیز متشکل از ۲۰ شرکت انتقال یافته به تالار غیررسمی بورس می باشد. مدل بررسی شده از ۴ نسبت مالی و یک نسبت اقتصادی تشکیل شده است که در ادامه، این مدل به اجزای تشکیل دهنده اش تفکیک شده است و دوباره بر وضعیت مالی شرکت ها(متغیر وابسته) رگرسیون شده است. نتایج آماری این بررسی حاکی از عدم انطباق با مدل های چندمتغیره در یگر تحقیقات می باشد در حالی که در رگرسیون های تک متغیره، سه متغیر مستقل معنادار شدهاند.