سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن صدرنیا – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
علی رجبی پور – دانشیار مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
علی جعفری – استادیار مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
یونس مستوفی – استادیار علوم باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش که به منظور ارائه الگوریتم تشخیص بدشکلی میوه هندوانه انجام گردید ابتدا مشخصه های فیزیکی هندوانه شامل جرم، حجم، ابعاد و جرم مخصوص ظاهری هندوانه در سه اندازه بزرگ، متوسط وکوچک اندازه گیری شد سپس روابط بین مشخصه های فوق برای حالت استانداردمیوه و انواع بدشکلی بررسی گردید و تصاویر گرفته شده از میوه کالیبره گردید با استفاده ازروابط بدست آمده الگوریتم تشخیص ترکیبی ارائه شد نتایج نشان داد که از نسبت طول به عرض تصویر و نسبت سطح تصویر میوه در حال دو بعدی به سطح زمینه e می توان به عنوان معیار مناسبی برای تشخیص بدشکلی استفاده کرد مقدار e برای شکل استاندارد میوه بطور میانگین ۵/۲۷ با ضریب تغییرات CV6/3% بدست آمد. درحالیکه برای سه نوع بدشکلی مورد بررسی مقدار e کمتر از ۴/۵ مشاهده شد.