سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه صیتی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی علیاری شوره دلی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد تشنه لب –

چکیده:

هورمون تیروئید که به وسیله غده تیروئید ترشح میشود، به تنظیم متابولیسم بدن کمک میکند. فعالیت نامطلوب تیروئید،ناشی از دو عامل ترشح کم هرمون تیروئید (کم کاری) و یا ترشح زیاد این هورمون (پر کاری) میباشد. در این مقاله تشخیص بیماریتیروئید مورد بررسی قرار میگیرد. این تشخیص با استفاده از شبکه عصبی – احتمالاتی بر پایه روش انتخاب ویژگی الگوریتم ژنتیک انجام شده است. برای این منظوراز دو دسته داده که در سایتUCI موجود است، استفاده شده است. نرخ بازشناسی الگوریتم پیشنهادی از بیشینه نرخ بازشناسی سایر دسته بندی کننده های متداول بیشتر است