سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید احسان تهامی – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژ
سید مهدیار بامشکی – کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدعلی خلیل زاده – استادیار گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

از جمله مشکلاتی که در روشهای رایج تشخیص بیماری دیابت نوع ۱ وجود دارد عدم در نظر گرفتن ویژگیهای مناسب به منظور تشخیص بیماری و در نتیجه ضعف در تشخیص آن بیماری خصوصاً در مراحل ابتدایی آن میباشد. در این مقاله سعی شده است تا ابتدا با استفاده از یک بهینه ساز الگوریتم تکاملی ، ویژگیهای مطلوب د ر روند تشخیص بیماری انتخاب و سپس با استفاده از الگوهای بهینه انتخاب شد ه در یک الگوریتم ANFIS ، به تشخیص هوشمند بیماری دیابت پرداخته شود . در نهایت مشخص شد که الگوریتم ANFIS با حدود ۱۰ % افزایش میزان صحت تشخیص بیماری در مرحله آموزش و ۵% افزایش میزان صحت در مرحله آزمایش، میتواند از کارایی مطلوبتری نسبت به دیگر روشهای هوشمند قبلی برخوردار باشد ضمن اینکه علاوه بر افزایش میزان صحت نسبت به تحقیقات مشابه، تعداد ویژگیهای مطلوب در تشخیص بیماری نیز در مقایسه با تحقیقات مشابه انجام شد ه دیگر به کمتر از نصف کاهش یافته است که این خود باعث افزایش سرعت در فرایند تشخیص مطلوب بیماری دیابت خواهد شد.