سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بالازاده بهار – دانشیار گروه برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز
علیرضا بزازی – دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله تشخیص بیماهاری های قلبی ناشی از تغییرات قطعه ST در سیگنال الکتروکاردیوگرافی (EGC) با استفاده از شبکه های عصبی Rdial Basis Function Networks) RBFN) مورد مطالعه قرار گرفته است. سیستم از یک پردازنده شبکه های عصبی و یک تشخیص دهنده تشکیل یافته است. شبکه های شعاعی اساسی RBFN برای پیاده کردن شبکه های عصبی در سیستم استفاده شده است که در پاسخ به ورودی ECG سازمان می یابد. تشخیص دهنده، نقطه پیک R, (Peak را به عنوان نقطه مرجع، آشکارسازی کرده و از سیگنال ECG قلب، پریودهای PQRST را استخراج می کند سپس قطعات ST را شناسایی کرده و بعنوان ورودی برای تشخیص تغییرات یا عدم تغییرات در قطعه ST به شبکه عصبی اعمال می کند. در آموزش شبکه های عصبی (Training)، سیستم سازمان یافته و خصوصیات الگوی ECG ها را که برای هر مریض فرق می کند برای تشخیص می آموزد.