سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم باستانفرد – دانشگاه شیراز
حسن اقبالی جهرمی – دانشگاه شیراز

چکیده:

آلتراسوند، ابزاری مفید، راحت و بیخطر در تشخیص توده های بافت سینه است. در عین حال تشخیص چشمی بدخیمی یا خوش خیمی آنها در بسیاری از موارد غیر ممکن است. در مقابل یک سیستم دسته بندی قوی میتواند دقت کافی در تشخیص نوع توده را فراهم آورد. تا کنون سیستمهایی با تکیه صرف بر خصوصیات تصویر ویا خصیصه های پزشکی برای چنین هدفی ایجاد شده اند که نتایج قابل قبولی هم داشته اند.
در این مقاله، توده ها بر اساس مجموعه ای از ویژگیهای پزشکی و ویژگیهای مبتنی بر بافت تصویر دسته بندی میشوند. در اینجا از یک مجموعه ۲۴۸ تایی سونوگرام، متعلق به بیمارانی در محدوده سنی ۲۸ تا ۶۴ سال استفاده شده است، که طبق نظر تخصصی، ۱۲۲ مورد توده خوش خیم و ۱۲۶ مورد بافت بد خیم هستند. که بر اساس تئوری تخمین بیز، دسته بندی میشوند. سونوگرافی با دستگاه
ATL HDIباL10-5 small part transducer 3000 انجام شدهاست. دقت در تشخیص بافتهای بدخیم ۹۱٫۷۵ % و در مورد بافتهای خوش خیم ۹۲٫۴۹ % است.