سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
سمیه عصاره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

چکیده:
آمار تلفات انسانی زیاد به علت تومور مغزی، تشخیص زود هنگام آن را در مراحل اولیه، جهت معالجه وکاهش مرگ ومیر الزامی می نماید. به علت پیچیدگی زیاد بافتهای مغزی تشخیص دستی بافتهای مغز وتومور بسیار وقت گیر و وابسته به شرایط اپراتور می-باشد. همچنین نیاز به افراد خبره برای بررسی تصاویر برای تشخیص این امرحیاتی است که باعث ناکارآمدی روشهای معمول و قدیمی درعدم حضور این افراد می گردد. لذا برای بررسی دقیق تومورها استفاده ازروشهای اتوماتیک بسیار مفید خواهد بود. درسال های اخیرتشخیص تومورهای مغزی به کمک روشهای تصویر برداری با تشدید مغناطیسی مورد توجه فراوان قرارگرفته است. روش های تصویربرداری با تشدید مغناطیسی با توانایی هایی بالایی که در نمایش ساختارهای درونی بدن انسان دارد به یکی از روش های پرکاربرد دراین زمینه تبدیل شده است.که روش مبتنی برهیستوگرام یک روش سریع است که می تواند در زمان بسیار کمی محدوده ی تومور را شناسایی نماید و به همین صورت می تواند یک مدل مفید در کاربردهای Real Time باشد. دراین روش همچنین نیاز به استاندارد سازی سطح روشنایی وجود ندارد و به دنبال یک آنومالی در تصویر می گردد. روشهای مبتنی بر هیستوگرام یکی از روشهای موثر در anomaly detection هستند که مورد توجه قرار گرفته اند. درپیاده سازی تلاش شده است تا جای ممکن تمامی الگوریتم بدون کم و کاستی پیاده سازی شود. درروش هیستوگرام تصاویر باآنومالی موجود را با احتمال ۱۰۰% می یابد .