سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا رزمی –
مجید خداوردی –

چکیده:

تیلریوز یکی از بیماری های مهم خونی گاوهای شیری ایران می باشد و هرساله سبب خسارات زیادی در صنعت دامپروری کشور می شود . از آنجاییکه امروزه استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز بعنوان یک روش دقیق در تشخیص بیماریهای مختلف دامی استفاده می شود در این مطالعه سعی گردید امکان تشخیص تیلریا آنولاتا در کاوهای واجد و فاقد علائم بیماری تیلریوز با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد مطالعه قرارگیرد . بهمین دلیل طی فصل بهار وتابستان ۱۳۵۸ ، ۳۵ نمونه خون از گاوهای بیمار و مشکوک به تیلریوز ، از مناطق مختلف شهرستان مشهد جمع
آوری گردید . ابتدا نسبت به استخراج دی ان آ از نمونه های خون با استفاده از کیت تجاری تهیه شده از شرکت سینا ژن اقدام شد . تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تعیین تیلریا آنولاتا بااستفاده ازدو پرایمر اختصاصی طراحی شده انجام گرفت . در این مطالعه، ۱۰ نمونه خون تهیه شده از گاوهای واجد علائم با لینی که قبلا در کسترش خون آنها تیلریا آنولاتا مشاهده شده بود توسط تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز نیز تشخیص داده شدند . از ۲۵ نمونه خون گاوهای مشکوک به تیلریوز ، ۸ نمونه مثبت و ۱۷ نمونه دیگر منفی تشخیص داده شدند . با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمر طراحی شده می تواند جهت تشخیص قطعی تیلریوز گاوی در ایران مورد استفاده قرار گیرد