سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا سیادتیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده تحصیلات تکمیلی، مرکز پژ

چکیده:

در این مقاله تشخیص جایگاه روتور موتور رلوکتانس سوئیچی (SRM) بوسیله روش مدولاسیون دامنه Amplitude Modulation) AM) مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. با اعمال این روش می توان جایگاه روتور موتور رلوکتانس سوئیچی را با روش بدون سنسور (sensorless) با استفاده از روش مدولاسیون دامنه در حالت سکون و حرکت تشحیص داد. مقاله ارائه شده در مرجع یک حرکت موتور را با روش تا سرعت ۳۰۰۰RPM کنترل نموده و کار بخصوصی در حالت سکون روتور انجام نداده است. این مقاله تشخیص جایگاه روتور را از شروع (سکون) و چرخش با استفاده از روش مدولاسیون دامنه تا سرعت ۵۰۰۰RPM تشخیص داده و چرخش روتور را کاملا در این بازه کنترل می نماید. در بخش اول این مقاله مقدمه و در بخش دوم بر روش تشخیص جایگاه روتور موتور رلوکتانس سوئیچی بوسیله روش مدولاسیون دامنه (AM) بررسی خواهد شد و در بخش آخر نتیجه گیری شده است.