سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ساسان گرجانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گئورک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله سعی براین است که بااستفاده ازتکنیک ) wavelet موجک ) روشی بیابیم که بتوان جریان هجومی ترانسفورماتور را ازجریان خطا تشخیص داد چراکه جریان هجومی ترانسفورماتور به دلیل دامنه بالای آن اغلب باعث عملکرد نادرست سیستم حفاظتی ترانسفورماتور یعنی رله دیفرانسیل می شود .
جریان هجومی ترانسفورماتوربصورت متداول بوسیله آنالیز فوریه بررسی می گردد اماروش فوریه فقط قادراست یک آنالیزفرکانسی از سیگنال راارائه دهددرصورتی که درروش جدید
که مبتنی بر تئوری wavelet است می توان یک آنالیزفرکانسی – زمانی که یک ابزار مناسب محاسباتی وقابل اطمینان برای تشخیص جریان هجومی از خطای داخلی ترانسفورماتور می باشد ارائه داد