سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشگاه صنعتی اصفهان
بهادر فانی محمدآبادی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید مبتنی برپردازش شکل موج جریان تفاضلی برای حفاظت دیفرانسیل دیجیتال ترانسفورماتورهای قدرت پیشنهاد می شود. این الگوریتم با در نظر گرفتن رفتارهای متفاوت شکل موج جریان تفاضلی تحت شرایط جریان هجومی و خطا در طی نیم سیکل اول پس از وقوع اختلال بسط یافته است . در این روش، یک تابع تصمیم گیری بر حسب مشتق دوم شکل موج جریان تفاضلی تعریف می شود. با ارزیابی علامت تابع تصمیم گیری برای سه فاز، همه انواع خطاهای داخلی حتی انهایی که با جریان هجومی و پس از گذشت حدود نیم سیکل از وقوع احتلال تشخیص داد. از دیگر مزایای این روش این است که الگوریتم تشخیص خطا به انتخاب مقادیر آستانه وابسته نیست. عملکرد مناسب این روش توسط شبیه سازی خطاها و شرایط کلیدزنی مختلف روی یک ترانسفورماتور قدرت اثبات شده است. بدین منظور یک سیستم قدرت شامل یک ترانسفورماتور قدرت و خطوط انتقال دو طرف آن در PSCAD/EMTD مدل شده اند.