سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی کسائیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا صفابخش – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین پروژه مساله تشخیص جنسیت با استفاده از دو بردار ویژه اول تصویر چهره به کمک ماشین بردارپشتیبان بررسی شده است. تعداد ۴۰۰ تصویر حاوی ۲۰۰ چهره مرد و ۲۰۰ چهره زن در آزمایشها بکار گرفته شده اند. طراحی و ارزیابی دسته بندی کننده با ۲۰۰ تصویر آموزشی و ۲۰۰ تصویر آزمایشی انجام گردید. بکمک ماشین بردار پشتیبان صحت کارایی برای تصاویر آموزشی ۹۵% و برای تصاویر ازمایشی ۸۹/۵% گزارش گردید. همچنین این روش نسبت به نویز و تاری تصویر تا حد زیادی از خود مقاومت نشان می دهد.