سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه علوی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا

چکیده:

در این مقاله به بررسی روش های آماری برای تشخیص جنسیت گوینده با استفاده از دامنه ی لحظه ای صوت می پردازیم . دو روش جدید در بررسی پدیده های تصادفی به نام های خود متشابهی بسیط و روش بازگشتی بررسی می شود . خواهیم دید که این دو روش به خوبی می توانند جنسیت گوینده را مشخص کنند