سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی خادمی – اعضای هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی میرصالحی –

چکیده:

تشخیص حالت چهره از مهمترین چالش های پردازش تصویر محسوب می گردد. از جمله کاربردهای تشخیص حالت چهره می توان به برقراری ارتباط بین انسان و ماشین، دانش رفتارشناسی و پویانمایی ١ اشاره کرد. این مقاله به بررسی استفاده از کاریکاتورهای خطی در تشخیص حالت چهره تصاویر ثابت می پردازد. در این روش، ابتدا لبه های تصویر چهره استخراج شده و به خط تبدیل می شوند. تصویر لبه ای خطی حاصل سپس به وسیله معیاری به نام فاصله هاسدورف خط مستقیم ٢ با کاریکاتورِ نماینده حالت های مختلف سنجیده می شود. میانگین درصد طبقه بندی صحیح در این روش ٩٢ درصد است که در میان روش هایی که از تصویر ثابت استفاده می کنند، درصد قابل توجهی است