سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

امین اله مه آبادی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی، مهندسی دانشگاه شاهد
محمود فتحی – عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر ، دانشگاه علم و صنعت ایران
عبداله ناروئی – مدیرتحقیقات و توسعه، شرکت قلمرونیک

چکیده:

در این مقاله سیستم جدید تشخیص حجم تفاریک خودروها درچهخار راه را که یک سیستم ویدویویی خودکار برای محاسبه حجم ترافیک خودروهای عبوری جهت کنترل چراغهای راهنمایی چهار راه است ارائه می شود. هر خیابان ورودی چهاراه دارای یک دروبین می باشد.عملیات شامل دو مرحله ایجاد تصویر بلادرنگ زمینه (خیابان بدون ماشین) و محاسبه حجمخوروهای عبوری است. تصاویر زمینه در حین کار سستم ساخته و بروز می شوند سپس حجم ترافیک از ازدحام خودروهای خیابان های ورودی به چهار راه محاسبه و با مقایسه حجم ترافیک و با صدور فرامین مربوطه چراغ های چهار راه تنظیم می گردد. سیستم بصورت فازی عمل می کند و برای تست از چهار دسته تصویر با کیفیت های متفاوت استفاده شده که با افزایش کیفیت تصاویر، دقت نتایج بهتر می شود. اشیاء متحرک در پیاده رو و سمت دیگر خیابان اثری بر نتایج ندارند و خذف می گردند. سیستم ۱۰ فریم بر ثانیه را برای هر دوربین پردازش میکند و با افزایش فریم ها نتایج بهبود می یابد سیستم پیشنهادی در مقابل تغییرات آرام نور محیط مقاوم و تا حدودی تغییرات ناگهانی را تحمل می کند و نسبت به شعاع پوشش دوربنی وابستگی ندارد. اگر سرعت حرکت خودروها کم و متناسب با سرعت حرکت چهارراه باشد ، بصورت بلادرنگ عمل می کند.