سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دا
عباس کوچاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش هوش مصنوعی-دانشکده مهندسی کامپیوتر و فنا
امین ا .. مهابادی – کارشناس ارشد – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله روشی برای تشخیص حروف تایپی و دستنویس فارسی ارائه شده است که در آن برای تشخیصحروف از ویژگی خاص حروف فارسی و ترکیب آن با یک روش فازی استفاده شده است . در این روش، ابتدا پس از به دست آوردن سایز قلم، نقطه ها از حروف جدا شده و تعداد نواحی همبند هر حرف شمرده می شود . بعد از جدا کردن نقطه ها و مشخص شدن تعداد نواحی همبند، بدنه اصلی حروف جدا می گردند . سپس، با تقسیم کردن بدنه اصلی حرف به وسیله یک قاب به هشت قطعه مختلف، در هر ناحیه به هر حرف از نظر تراکم پیکسلها، ارزشی فازی داده می شود و مقادیر بدست آمده به هسته فازی الگوریتم اعمال می شود . در تشخیص حروف، معیارهای جانبی دیگر از قبیل افقی یا عمودی بودن هر حرف و یا تعداد تقاطعهای خط جاروب افقی و عمودی با کلمه در چند ناحیه در نظر گرفته شده است . سیستم در پیاده سازی از معماری چند نخی سود برده، لذا سرعت خوبی است . صحت بازشناسی برای فونت معین %٩٩ و برای متن با ترکیبی از فونتهای مختلف %٩٦ و برای حروف دستنویس ۷۸ % بدست آمده است