سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پروانه پهلوانی فراهانی – کارشناس ارشد برق – الکترونیک : دارای سابقه کار در شرکت تعمیرات و نگهداری
ابوالفضل سلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده فنی و مهندسی اراک

چکیده:

روش آشکارسازی خطاهای داخلی ترانسفورماتور قدرت بوسیله تجزیه و تحلیل گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور (DGA)مطالعات فراوانی را به سمت خود معطوف گردانیده است . بررسی گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور که درنتیجه تلفات غیرعادی در داخل ترانسفورماتور تولید میشوند، اطلاعات مهمی را از وضعیت ترانسفورماتورهای در حال بهرهبرداری در اختیار میگذارند . بدین ترتیب میتوان قبل از آسیب دیدن ترانسفورماتور نسبت به رفع عیب اقدام نمود تا بهرهبرداری از ترانسفورماتور بدون اشکال ادامه یابد . عمدهترین مزیت این روش، عیبیابی ترانسفورماتور بدون نیاز به بی – برق کردن آن میباشد