سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد میرزایی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده فنی بابل – دانشگاه ماز
احمد غلامی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فرخی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی از مهمترین ابزار در تشخیص و آشکارسازی خطاهای داخلی ترانسفورماتور ، آنالیز گازهای محلول در روغن یا آزمایش گاز کروماتوگرافی روغن می باشد . در ترانسفورماتورها تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از توزیع تولید این گازها بیانگر نوع خطا و شدت آن می باشد . در این مقاله ،انواع خطاهای داخلی ترانسفورماتور و روش کلی تشخیص آنها با توجه به میزان گازهای متصاعد شده و همچنین ارتباط بین گازهای تولیدی و درجه حرارت روغن بررسی می شوند . سپس مطابق استانداردهای معتبر، از روش آنالیز گازهای محلول در روغن ،استفاده شده وخطاهای داخلی ترانسفورماتور با اطلاعات بدست آمده از ترانسفورماتورهای معیوب، به کمک روش های هوشمند فازی و عصبی تشخیص و با یکدیگرمقایسه می شوند .