سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسن محمدیان – گروه برق – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی –
جواد ساده –

چکیده:

حفاظت از سیستمهای توزیع قدرت در برابر رخدادهای غیر طبیعی شبکه از جمله اتصال کوتاه ، صاعقه ، اضافه ولتاژ و جریان و غیره از جمله مسائلی است که از گذشته تا امروز همراه مورد نظر محققان و کارشناسان صنایع برق بوده است . از مهمترین خطاهایی که در شبکه توزیع قدرت می تواند رخ دهد ، اتصال کوتاه شدن خط با یک امپدانس بالا می باشد . در اینحالت رله های جریانی که بر اساس دامنه شکل موج جریان عمل می کنند قادر به تشخیص نبوده و بنابر این عمل نمی کنند . در این مقاله بر اساس شناسایی خودی از بیگانه که در سیستمهای ایمنی بدن بکار می رود ، برای تشخیص وقوع یک خطای انپدانس بالا در خطوط توزیع قدرت استفاده می شود . برای تشریح چگونگی انجام این کار ابتدا مبانی ریاضی و الگوریتم کار توضیح داده شده ، سپس روش پیاده سازی این الگوریتم برای شبکه توزیع قدرت ارائه می گردد . در انتها نیز نتایج شبیه سازی برای حالتهای مختلف آورده شده است .